Ročné obdobia - Jar | maminask :)

Ročné obdobia -- Jar je vzdelávacie video, ktoré vám v krátkom časovom úseku predstaví všetky znaky prichádzajúcej jari. Vhodné do MŠ ako EA , ktorá predstaví deťom základnú tému. S jednotlivými úsekmi sa dá pracovať samostatne.

Písmeno M - Abeceda 2 časť

Náučné detské video, matematické a logické hry pre deti :) Určené pre deti, rodičov a pedagógov.